İbrahim KUTLU

Web Developer

Resim-- Link

ASP.NET MVC ile KAYIT LISTELEME

Mvc ile kayit Listelerken Entity Framework teknolojisi ve LINQ sorgularini kullandik.

/* KOD */
myblogEntities db = new myblogEntities(); //Model sinifimizda bir nesne ürettik

    public ActionResult Index()
    {
      var bilgi = db.bilgi.Where(X=>X.id>0).ToList();//Veritabanimizdaki bilgi tablosundan tüm verileri istedik.

      return View(bilgi);// cshtml sayfasina gönderdik.
    }
Yukaridaki kod parçasi Controller sayfamizda yer almaktadir. Yaptigimiz islemi özetleyecek olursak ; Model sinifimizdan bir nesne türettik ve bu nesne yardimiyla ‘bilgi’ isimli tablomuza ulasarak verilerimizi istedik ve .cshtml sayfamiza gönderdik. blockquote>
@{
  ViewBag.Title = "title";
}
@model IEnumerable // Controllerdan gelen veriyi yakaladik.
@foreach (var bilgi in Model)//bu metod ile yakalidgimiz verileri ekrana bastik.
{                 

@bilgi.baslik

}
Yukaridaki kod parçasi .cshtml sayfamizda yer almaktadir. Yaptigimiz islemi özetlersek ; Controllerden gelen veriyi yakaladik ve foreach metodu yardimi ile ekrana sirasila bastik.

Yazar İbrahim KUTLU

11.8.2017 / by ibrahim KUTLU

Tekrar Oku !!!

ASP.NET MVC ile KAYIT LISTELEME