İbrahim KUTLU

Web Developer

Resim-- Link

Asp.NET MVC 4 Ajax.BeginForm ile sayfa yenilenmeden Kullanici Girisi

@{
  ViewBag.Title = "www.ibrahimkutlu.com";
}
@model yayin.Models.kullanici

@using (Ajax.BeginForm("Action", "Controller", FormMethod.Post, new AjaxOptions { OnSuccess = "success" })) {

@Html.TextBoxFor(m => m.kullaniciAdi, new { @placeholder = "E-Posta Adresiniz"})


@Html.TextBoxFor(m => m.sifre, new { @placeholder = "Sifreniz"})
}
Yukarida yaptigimiz islem sudur; Action adinda ki actionumuza kullanici modeli türünde veri post ettik ve Controllerden dönen veriye göre hata mesaji yada yönlendirme islemi yaptik. Dönen veriyi OnSuccess metodu ile yakaliyoruz.
[HttpPost]
    public JsonResult Index(kullanici Gkullanici) 
    {
    kullaniciEntities db = new kullaniciEntities();

      int kontrol = 0;
      if(Gkullanici.sifre==null || Gkullanici.kullaniciAdi==null)
      {
        jsm.isSuccess = false;
        jsm.UserMessage = "Lütfen Tüm Alanlari Doldurun !!!";
      }
      else
      {
        foreach (var ado in db.admin)
        {
          if (ado .kullaniciAdi == Gkullanici.kullaniciAdi)
            if (Gkullanici.sifre == ado.sifre)
            {
             kontrol = 1;
             Session["kullaniciAdi"] = dbb.kullaniciAdi;
          return Json("Giris Islemi Basariyla Gerçeklesti."
,JsonRequestBehavior.AllowGet);

             jsm.UserMessage = "Giris Islemi Basariyla Gerçeklesti.";
            }
          if (kontrol == 1)
            break;
          else
          {
          return Json("Yanlis Kullanici Adi sifre"
,JsonRequestBehavior.AllowGet);
          }
        } 
      }
                
    }
Yukari islemde model türünde gelen veriyi modelimizdeki kayitlar ile karsilastirdik ve eger uyusma var ise olumlu mesaj göndererek kullaniciya bu bilgiyi ulastirdik.

Yazar İbrahim KUTLU

12.9.2017 / by ibrahim KUTLU

Tekrar Oku !!!

Asp.NET MVC 4 Ajax.BeginForm ile sayfa yenilenmeden Kullanici Girisi